Forbud mod internetsalg fundet i strid med konkurrencereglerne

Forbud mod internetsalg fundet i strid med konkurrencereglerne

Konkurrencemyndigheden i Frankrig har for nylig pålagt Bang & Olufsen A/S (B&O) en bøde på EUR 900.000 for, i strid med de franske og EU-retlige konkurrenceregler, at have forbudt sine franske forhandlere at foretage internetsalg.
  
Selvom B&Os distributionsaftaler ikke udtrykkeligt forbød internetsalg, fandt den franske konkurrencemyndighed, at B&O reelt havde forbudt sine forhandlere at sælge B&O-produkter via internettet. Baggrunden var, at B&O havde fremsendt et brev til forhandlerne, hvori de blev anmodet om ikke 1) at benytte B&Os logoer eller varemærker på deres hjemmesider, eller 2) at referere til B&O på hjemmesiden i øvrigt, medmindre formålet med disse henvisninger var at gøre opmærksom på deres ret til at distribuere og rådgive om B&Os produkter via de fysiske butikker.
 
Det faktum at visse kategorier af forhandlere kunne ansøge B&O om at få en særskilt side under B&Os globale hjemmeside, var ifølge den franske konkurrencemyndighed ikke i sig selv tilstrækkeligt til at lovliggøre B&Os adfærd. Konkurrencemyndigheden udtalte i den forbindelse, at der ikke i var blevet oprettet sådanne forhandlersider.
 
Den franske konkurrencemyndighed underbyggede sin afgørelse ved at henvise til en dom afsagt af EU-domstolen i 2011. Her blev fastslået, at et forbud mod internetsalg som hovedregel vil udgøre en ulovlig begrænsning af konkurrencen, medmindre der foreligger en objektiv begrundelse herfor. Hertil bemærkede EU-domstolen, at behovet for at opretholde et prestigebetonet image ikke vil kunne begrunde et forbud mod internetsalg. Det blev tilsvarende understreget, at argumenter vedrørende nødvendigheden af at tilbyde individuel rådgivning og behovet for at sikre kunder mod forkert anvendelse af produkter kun i særlige tilfælde accepteres.
  
Den franske sag understreger, at forbud mod internetsalg oftest vil være i strid med konkurrencereglerne, og at muligheden for at begrunde sådanne objektivt er meget begrænset.  Som udgangspunkt er det dog lovligt for en distributør at stille visse kvalitative krav til udformningen af forhandleres hjemmesider og at opstille retningslinjer for deres adfærd i forbindelse med internetsalg.
 

Tags: 
internet

Kommentarer

Fakta

80% overlever i kædekoncepter
33% overlever udenfor kædekoncepter
– der er er endnu flere fordele ved franchise...Læs mere

Seneste blogindlæg

Fredag d. 02. november 2018
Fredag d. 17. august 2018
Torsdag d. 16. august 2018
Tirsdag d. 22. maj 2018
Tirsdag d. 06. november 2012
Mandag d. 03. september 2012
Torsdag d. 14. juni 2012

Bloggere

Toke Allentoft
Tidligere mangeårig direktør i Danske Kæder og Dansk Franchiseforening og over 25 års erfaring med rådgivning og konceptudvikling. Siden 1999 indehaver af Franchise-Consult med speciale i franchising og kæder, partner i Franchise Pool International (FPI) siden 2005 og indehaver af ChainIndex.dk siden 2012, Har et stort internationalt netværk.
Lasse A. Søndergaard Christensen
Partner og bestyrelsesmedlem i Gorrissen Federspiel. Ass. professor på Århus Universitet i Markedsret og uddannet i New York og Hong Kong 20 års erfaring med rådgivning af ledende danske og udenlandske kæder i Danmark og udlandet, og leder af Gorrissen Federspiels afdeling for Immaterielle rettigheder. Forfatter af bøger og artikler samt indlægsholder om rettigheds- og franchiseforhold.