Master Franchise

Om Master Franchising

Når en franchisekæde ønsker at etablere sit masterfranchising koncept i et nyt land, kan den vælge at etablere masterfranchising ved som franchisegiver at etablere samarbejde med en masterfranchisetager. Det kræver, at franchisegivere forud igennem egen drift og/eller franchisedrift har dokumenteret at konceptet besidder en succesfuld knowhow, der kan skaleres.

Masterfranchisetager
Masterfranchisetager kan være en person eller en virksomhed, der kan se muligheder i at opbygge en kæde af franchiseenheder i sit regionale område. Masterfranchisetager skal have tilstrækkelig kapital til både at investere i master-franchiseretten og til at opbygge en franchisekæde efter konceptets retningslinjer jævnfør nedenfor.

Uddannelse i konceptet

I master franchising kræves det sædvanligvis af masterfranchisetager at denne for egen regning uddanner sig i konceptet hos franchisegiver og også oversætter konceptmanualerne til lokalt sprog, før de frigives til anvendelse.

Testenheder
Masterfranchisetager vil også forpligte sig til at etablere minimum en men oftest flere pilot- eller testenheder og drive dem for egen regning, indtil det over en periode er dokumenteret, at konceptet er en økonomisk succes i landet.

Dokumentation
Når pilotprojektet er tilendebragt og masterfranchisetager har udviklet en informations- og startpakke til kommende franchisetagere, er dokumentationen for, at konceptet er konkurrencedygtigt på markedet til stede.

Kædeopbygning

Nu kan masterfranchisetager som franchisegiver udbyde franchise rettigheder til potentielle franchisetagere og indlede opbygningen af en franchisekæde.

Kapitalbehov
Den, der som masterfranchisetager vil etablere sig med et internationalt koncept på markedet, skal være opmærksom på, at den udenlandske franchisegiver stiller krav om gode forretningsmæssige forudsætninger, en kapital, der er stor nok til a finansiere betalingen for retten til at udnytte konceptet, uddannelsen, etablering af egne pilotenheder, egen organisation og egne pilotenheder, et sandsynligt beskedent driftsresultat i testperioden og omkostninger til markedsføring af franchisemuligheder.

klik her for at se listen med aktuelle master franchise muligheder.

 

Få kædekontakt

En søgeprofil hos os er din genvej til danske og udenlandske franchisekæder.

Opret en profil nu på få minuter!

Opret SØGEPROFIL

Månedens mest besøgte annoncer

Matchende tøj til mor og barn i glade farver, gode kvaliteter og til gode priser fra tekstilkæmpen..
Start dit eget vikar- og rekrutteringsbureau. Du har mulighed for at tjene over 75.000 kr. om måned..
Vi søger ambitiøse partnere til LOOP Fitness centre i hele Danmark. Har du lyst til at investere i..
Is your Green spirit ready to come out and become an entrepreneur ? Green Is Better might be the rig..
Dansk restaurantkæde med velafprøvet koncept søger nye franchisetagere..